Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

ΘΕΜΑ: «5ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Πρωτόλειου Διηγήματος στη μνήμη της Καίτης Λασκαρίδη για το σχολικό έτος 2016- 2017». Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 159016/Δ2/27-09-2016 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.Σας ενημερώνουμε ότι το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» προκηρύσσει τον «5ο Πανελλήνιο
Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Πρωτόλειου Διηγήματος στη μνήμη της Καίτης Λασκαρίδη» για το σχολικό
έτος 2016-2017. Στόχος του διαγωνισμού είναι να ενισχύσει την αυτοέκφραση των εφήβων και να
υποστηρίξει το μάθημα της Λογοτεχνίας και της Έκθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων των Δημόσιων και
Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας. Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν το έργο τους μέχρι και την 31η Μαΐου 2017 (επισυνάπτεται ηλεκτρονικό αρχείο pdf με
αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν στον εν λόγω διαγωνισμό). Η συμμετοχή των
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ -----


Ταχ. Δ/νση  : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη  : 151 80 -  Μαρούσι Ιστοσελίδα  : http://www.minedu.gov.gr Email : t05sded@minedu.gov.gr Πληροφορίες : Βάρλα  Ά.     Παπαδοπούλου Χ.  Τηλέφωνο : 210-34.43.272   : 210-34.43.317  Fax : 210-34.43.390


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

1. Δ/νσεις Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους. 2. Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Δ.Ε.  της χώρας.  (μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.)μαθητών στο διαγωνισμό είναι προαιρετική. Επίσης, στους 3 πρώτους διακριθέντες μαθητές Γυμνασίου
και Λυκείου, αντίστοιχα, οι οποίοι θα ενημερωθούν εγκαίρως μέσω του σχολείου τους, θα απονεμηθούν
χρηματικά έπαθλα σε ειδική τελετή, στην οποία θα προσκληθούν οι συμμετέχοντες, καθώς και
εκπρόσωποι φορέων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210
4297540-1-2 (υπεύθυνοι: κ. Καλή Κυπαρίσση, κ. Παναγιώτα Δεδετζή), στο fax: 210-4296024, στο email:
info@laskaridou.gr , καθώς, επίσης, και στον ιστότοπο:  http://www.laskaridou.gr/logotechnikos
diagonismos-keti-laskaridou/  .
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία αρμοδιότητάς σας.

Συνημμένα: 1 ηλεκτρονικό αρχείο pdf

Εσωτερική Διανομή:                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 2. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.                    
 Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων,    ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ
 Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων 3. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης    
 Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
 και Θρησκευτικής Αγωγής 4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 5. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  - Τμήμα Β΄
6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                            
  και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήματα Β΄ και Γ΄      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου