Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

Βιωματική δράση,με την καθηγήτρια κ.Δημητρίου Αικατερίνη.



      Γνωριμία μαθητών,συζήτηση για ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με το πρόγραμμα. Χωρισμός σε 5 ομάδες . Οταν αποφάσισαν το θέμα στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, επεξεργάσθηκαν θέματα  όπως σχέσεις αλληλεπίδρασης της τοπικής κοινωνίας με τον πολιτισμό, την ιστορία, το κλίμα κ.α. Ποιά ενδιαφέροντα έχουν τα παιδιά τους ηλικίας τους, πως παιρνούν τον ελεύθερο χρόνο τους εκείνα, πως ενσωματώνονται μέσα στην τοπική κοινωνία.
      Στο δεύτερο τρίμηνο έγινε προσπάθεια καταγραφής και διερεύνησης των καλών πρακτικών στην καθημερινή ζωή των παιδιών αυτής της ηλικίας. Ενδιαφέροντα, ασχολίες εκτός σχολείου, υγιεινή διατροφή, τοπική κουζίνα, άσκηση κ.α. Σχέσεις και συμπεριφορές, μεταξύ των παιδιών , στα σχολικά διαλείμματα, επικοινωνία με τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου. Συζητήθηκαν απόψεις για την βελτίωση διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου, την τυχόν κατάχρηση των νέων τεχνολογιών τις τυχόν επιπτώσεις τους στο μαθησιακό επίπεδο και τις ανθρώπινες σχέσεις.
       Στο τρίτο τρίμηνο εμβάθηναν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις  στη μεταξύ τους επικοινωνία, τις σχέσεις τους, και τις συμπεριφορές με την υπόλοιπη σχολική κοινότητα  και την τοπική κοινωνία. Δούλεψαν τους ορισμούς και πιθανούς τρόπους διαχείρησης κάποιων συναισθημάτων που καθορίζουν την κοινωνικοποίηση τους όπως και πιθανούς τρόπους εκτόνωσης εντάσεων στις συναναστροφές τους μέσα στην κοινότητα.               


Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

6Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ PROJECT με το Α1



                                     


Βιωματικές Δράσεις Α΄ τάξη Γυμνασίου.

Στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2013-2013 υλοποιήθηκαν θέματα του διδακτικού αντικειμένου «Σχολική και Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ)».

«ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ».
     Στην Α΄ τάξη (Α1) υλοποιήθηκαν θέματα της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής (ΣΚΖ), η οποία δεν έχει συναφή διδασκόμενα στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθήματα, και αναφέρεται στον κοινωνικο-συναισθηματικό τομέα που πραγματεύεται θέματα όπως οι σχέσεις του μαθητή με τον εαυτόν του και με τους συμμαθητές του, η ταυτότητα και η ετερότητα, η διαχείριση των συναισθημάτων, των ρήξεων και των συγκρούσεων, η πρόληψη και η αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού κλπ. Η έγκαιρη ενασχόληση του σχολείου με αυτά τα θέματα έγινε άμεσα αντιληπτή και υιοθετήθηκε ως θεσμική και παιδαγωγική υποχρέωση του Γυμνασίου ως σχολείου υποδοχής μαθητών από το Δημοτικό να φροντίσει για την ομαλή μετάβαση τους (school transition). Η ομαλή μετάβαση και προσαρμογή στις νέες συνθήκες του Γυμνασίου δεν είναι εύκολη για όλους τους μαθητές και, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά τα προβλήματα προσαρμογής στην Α΄ τάξη, οι δυσκολίες προσαρμογής θα τροφοδοτήσουν σύντομα τη σχολική διαρροή, όπως διαπιστώνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία.
        Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2013-2014 έγινε εστίαση στη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη δυναμική της μαθητικής μικρο-ομάδας των 3-5 μελών ως κοινωνικο-σχεσιακού πλαισίου ανάπτυξης των Βιωματικών Δράσεων αλλά και της συχνότερης αξιοποίησής του για την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Έτσι, οι μαθητές/τριες του Α1 με την υπεύθυνη καθηγήτρια Οικονόμου Αγγελική (ΠΕ05), επέλεξαν από κοινού, επεξεργάστηκαν και παρουσίασαν ενώπιον των υπόλοιπων μαθητών του σχολείου, του συλλόγου διδασκόντων και των γονέων τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
Α) Η προετοιμασία της εορτής της 25ης Μαρτίου 1821 για το α’και β’τρίμηνο. Η θεματική περιελάμβανε την παρουσίαση θεατρικών μονόπρακτων, ποιημάτων, επετειακών βίντεο του National Geographic, power points, παραδοσιακών χορών και ομιλιών από του ίδιους τους μαθητές.
Β) Σχολείο, κοινωνία και ηλεκτρονική παρενόχληση (cyber-bulling) για το γ’διδακτικό τρίμηνο. Η γνώση και η εμπειρία που απέκτησαν οι μαθητές/τριες  κατά την ενασχόλησή τους με την προηγούμενη βιωματική δράση τους έδωσε ώθηση για την επιλογή, συλλογή υλικού και επεξεργασία αυτής της θεματικής, οι συνέπειες της οποίας ταλανίζουν τον έφηβο, το σχολείο, την οικογένεια και κατ’ επέκταση την κοινωνία. Τα παιδιά με μεγάλο ενδιαφέρον συνεργάστηκαν κατά ομάδες μεταξύ τους και με την αρωγή της καθηγήτριας ‘αποτύπωσαν’ και παρουσίασαν το υλικό τους μαζί με τους προβληματισμούς τους σε ένα power point διάρκειας 35 λεπτών ως τελικό προϊόν της βιωματικής αυτής δράσης.
Η παρουσίαση της παραπάνω βιωματικής δράσης από τους μαθητές του Α1 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης για την παρουσίαση του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού προγράμματος του σχολείου.

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Εορτή αποφοίτησης.

Σας ενημερώνω ότι την Πέμπτη 19/6/2014 και ώρα 19.00 στους χώρους του 6ου Γυμνασίου Μυτιλήνης "Γιάννης & Αριστείδης Δελής"θα γίνει η εορτή αποφοίτησης πρός τιμή των μαθητών της Γ΄Γυμνασίου.

Εκ της Διευθύνσεως.