Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού,μάθημα Μουσικής(σχέδιο διδασκαλίας).

6o Γυμνάσιο Μυτιλήνης «Γιάννης & Αριστείδης   Δελής».
Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.
Σχέδιο μαθήματος .
Διδάσκουσα καθηγήτρια:Μυρσίνη Γαλετσέλη
Μάθημα:                              Μουσική Παιδεία
Τάξη:                                     Α’ Γυμνασίου
Ενότητα:                               Ένταση-Δυναμική
Σχολικό έτος:                       2012-2013

Στόχοι.
1.Γνωριμία με τις έννοιες της έντασης και της δυναμικής  και των μουσικών συμβόλων που τις προσδιορίζουν.
2.Χρήση των εκφραστικών μέσων της φωνής και των κρουστών οργάνων με σκοπό την απόδοση των αλλαγών και των αυξομοιώσεων της έντασης.
3.Ηχητική και κινητική έκφραση  των παραπάνω εννοιών μέσα από την ακρόαση μουσικών έργων.
4.Ψυχαγωγία και απόλαυση των μουσικών δραστηριοτήτων.

Μουσικά υλικά και μέσα.
1.Κρουστά μουσικά όργανα.
2.Πιάνο /Αρμόνιο.
3.Cd player.
4.Γραφική παρτιτούρα των μουσικών όρων που αφορούν την ένταση  και τη δυναμική.
 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ.
Α.Σε θεωρητικό πλαίσιο.
Αναφορά στους μαθητές για τις ιδιότητες του ήχου και τα γνωρίσματα της μουσικής γενικά.Προσδιορισμός της έννοιας «ένταση»ως βασικής ιδιότητας του ήχουν και της έννοιας της «δυναμικής»ως βασικού γνωρίσματος της μουσικής.
∙Από τι εξαρτάται η ένταση και η δυναμική  αντίστοιχα.Παράδειγμα.
∙Ποιες είναι οι κυριότερες ενδείξεις –μουσικοί όροι που προσδιορίζουν την «ένταση»και τη «δυναμική».Ποιά είναι η συντομογραφία τους και ποια η ερμηνεία τους;
Π.χ.
ΟΡΟΙ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Piano(Πιάνο)
P
Σιγά
Forte(φόρτε)
F
Δυνατά


∙Προσδιορισμός των όρων που αναφέρονται στην αυξομοίωση της έντασης και της δυναμικής.π.χ.
crescendo
< 
Σταδιακή αύξηση  της έντασης.
decrescendo
> 
Σταδιακή μείωση της έντασης.


Β.Σε  πρακτικό πλαίσιο .
∙Δραστηριοποίηση 1η: Παραλληλισμός των συμβόλων της έντασης  και της δυναμικής με ήχους  από το περιβάλλον.
Π.χ.ψίθυρος: ρρ(πολύ σιγά),κεραυνός=FF (πολύ δυνατά).
       Crescendo <= ήχος  περιπολικού που πλησιάζει.

∙Δραστηριότητα   2η:Εκτέλεση  από τον καθηγητή  στο πιάνο μουσικών φράσεων σε διαφορετικά επίπεδα έντασης και προσδιορισμού  των σωστών μουσικών συμβόλων της από τους μαθητές.

∙Δραστηριότητα      3η:Τα παιδιά εκτελούν τους μουσικούς  όρους της έντασης σε κρουστά όργανα υπό την καθοδήγηση  του καθηγητή –μαέστρου  ως εξής:
Όταν ανοίγουν τα χέρια του ο ήχος γίνεται σταδιακά δυνατός (=crescendo)
και  το αντίθετο .Όταν τα χέρια σμίγουν σημαίνει σιγή.

∙Δραστηριότητα     4η: Ο καθηγητής δείχνει κάποιες καρτέλες οι οποίες συμβολίζουν τις έννοιες forte-piano-crescendo-decrescendo.Τις τοποθετεί σε μία συγκεκριμένη θέση και βάση αυτής τραγουδάνε  οι μαθητές ένα συγκεκριμένο τραγούδι με την ανάλογη αυξομοίωση της έντασης.Στη συνέχεια οι ίδιοι μαθητές αλλάζουν τη σειρά των καρτελών  και εκτελούν ανάλογα πάντα υπό την καθοδήγηση του καθηγητή.
∙Δραστηριότητα  5η: Οι μαθητές χωρίζονται σε τρείς ομάδες.Η Α΄ομάδα χρησιμοποιεί κρουστά που παράγουν δυνατούς ήχους (π.χ.ντέφι,ταμπούρο),η Β΄ομάδα χρησιμοποιεί κρουστά που παράγουν σιγανούς ήχους  (π.χ.ξυλάκια,μαράκες )και η Γ΄ομάδα τραγουδα.Το τραγούδι πρέπει να έχει στίχους που επαναλαμβάνονται δύο φορές ώστε την 1η φορά η ομάδα Γ΄να τραγουδάει δυνατά και να εκτελεί η Α΄ομάδα στα δυνατά κρουστά και την 2η φορά δηλαδή στην επανάληψη η ομάδα Γ΄να τραγουδάει σιγανά και να εκτελεί η Β΄όμάδα.

∙Δραστηριότητα 6η : Ακρόαση αποσπασμάτων από μουσικά έργα π.χ.
(1)    L.G.Albrechtsberger: «Κονσέρτο σε Ρε μείζονα για τρομπόνι και ορχήστρα».
(2)    T.Playford: «Τhe English dancing Master”για άρπα.
(3)    G.Verdi: «Ραταπλάν».
(4)    L.V.Beethoven:Συμφωνία αρ.6.σε φά μείζονα ,αρ.68 «Ποιμενική»(το απόσπασμα της καταιγίδας).
Προσδιορισμός της πορείας και των αλλαγών της έντασης των παραπάνω μουσικών έργων με κινήσεις των χεριών προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

                                                                    Η υπεύθυνη του σχεδίου μαθήματος
                                                                    Μυρσίνη    Γαλετσέλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου