Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

Βιωματική δράση,με την καθηγήτρια κ.Δημητρίου Αικατερίνη.      Γνωριμία μαθητών,συζήτηση για ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με το πρόγραμμα. Χωρισμός σε 5 ομάδες . Οταν αποφάσισαν το θέμα στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, επεξεργάσθηκαν θέματα  όπως σχέσεις αλληλεπίδρασης της τοπικής κοινωνίας με τον πολιτισμό, την ιστορία, το κλίμα κ.α. Ποιά ενδιαφέροντα έχουν τα παιδιά τους ηλικίας τους, πως παιρνούν τον ελεύθερο χρόνο τους εκείνα, πως ενσωματώνονται μέσα στην τοπική κοινωνία.
      Στο δεύτερο τρίμηνο έγινε προσπάθεια καταγραφής και διερεύνησης των καλών πρακτικών στην καθημερινή ζωή των παιδιών αυτής της ηλικίας. Ενδιαφέροντα, ασχολίες εκτός σχολείου, υγιεινή διατροφή, τοπική κουζίνα, άσκηση κ.α. Σχέσεις και συμπεριφορές, μεταξύ των παιδιών , στα σχολικά διαλείμματα, επικοινωνία με τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου. Συζητήθηκαν απόψεις για την βελτίωση διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου, την τυχόν κατάχρηση των νέων τεχνολογιών τις τυχόν επιπτώσεις τους στο μαθησιακό επίπεδο και τις ανθρώπινες σχέσεις.
       Στο τρίτο τρίμηνο εμβάθηναν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις  στη μεταξύ τους επικοινωνία, τις σχέσεις τους, και τις συμπεριφορές με την υπόλοιπη σχολική κοινότητα  και την τοπική κοινωνία. Δούλεψαν τους ορισμούς και πιθανούς τρόπους διαχείρησης κάποιων συναισθημάτων που καθορίζουν την κοινωνικοποίηση τους όπως και πιθανούς τρόπους εκτόνωσης εντάσεων στις συναναστροφές τους μέσα στην κοινότητα.               


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου