Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Διευθύνσεις λογισμικών για τη χρήση των διαδραστικών πινάκων στην τάξη.

Εδώ υπάρχουν τα σχολικά βιβλία σε μορφή word.

Ελεύθερο λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Ελεύθερο λογισμικό για τη δημιουργία ασκήσεων αντιστοίχισης, σταυρόλεξων, ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, κ.ά.

Προσομοιώσεις για τις φυσικές επιστήμες στα ελληνικά.

Θεματική πύλη για την ελληνική γλώσσα. (Λεξικά, κλιτικά παραδείγματα, κείμενα κ.ά.)

Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Πώς φτιάχνουμε ένα μοντέλο βάρκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου